Youtube barnkassa

Varje entreprenör som har en kassa i ett nära företag kämpar med andra problem som dessa rätter kan skapa dagligen. Liksom all elektronisk utrustning är kassaapparater inte oberoende av beslut och bryts ibland ned. Inte någon företagare vet att vid varje punkt där poster görs med hjälp av ett kassaapparat borde det finnas olika sådana enheter - för närvarande på grund av att den huvudsakliga misslyckats.

Brist på ett extra elzab-kassa vid ytterligare försäljning av produkter eller assistans kan leda till att skattekontoret åläggs böter, eftersom detta förhindrar försäljningslistan under uppdelningen av huvudenheten. Dokumenten som förvaras i kassaregistret bör innehålla kassasystemet. Detta dokument kompletterar inte bara alla reparationer av enheten, utan får också information om kassaregistreringen eller ändringar i dess minne. Serviceboken bör också innehålla det unika numret som gavs till kassan av skattekontoret, företagsnamn och adress på de lokaler där kassaregistret används. Alla dessa annonser behövs vid skattekontorsinspektioner. Varje vändning i kassans minne, även dess reparation följer uppgifterna för en specialiserad tjänst, med vilken varje företagare som använder kassaregister bör ingå ett tecknat avtal. Vad mer är - du bör informera skattekontoret om alla förändringar i kassatekniker. Försäljning med skattemässiga belopp bör ske i en kontinuerlig stil, det är därför att kassaregistret är fullt måste du byta ut din åsikt mot en ny och komma ihåg att läsa minnet. Det skattemässiga kassaminnet har antagligen lästs - som en förändring, men endast av en behörig enhet. Dessutom vill handlingen också utföras i närvaro av en anställd på skattekontoret. Ett lämpligt protokoll läggs ut från kassans minne, vars kopia själv når skattekontoret och en annan till företagaren. Han måste förvara denna rapport i enlighet med andra handlingar med anknytning till kassaapparatet - hans fel kan leda till att kontoret åläggs en påföljd.