Redovisning av transportforetag

Den hrd cylindern är därför en komplicerad cylinder som är utrustad med en snabböppnande ventil. Cylindrarna innehåller ett släckmedel som bildas vid konstant tryck. Konstruktionen av cylindern i fråga möjliggör en snabb introduktion av släckmedlet i den skyddade anordningen.

HRD-cylindrar behandlas främst för personer till brandskyddsanordningar i ett farligt läge, i fallet med brandfarliga material. Dessa inkluderar filter, blandare, silos, cykloner, granulatorer och torktumlare.Dessutom kan cylindrar användas som skydd mot explosion av apparater, kanaler, rör, tankar, här är platser där dammklass ST1-ST3 samt hybridgaser och blandningar förekommer. Det är då hela branschen.Det bör komma ihåg att dessa enheter vill övertygas i certifikat, och det handlar därför om explosionsdämpningssystemet och släckningsbarriären. Framgången med explosionen handlar om FSA: s anmälda organ certifikat nr: FSA 09 ATEX 1595X. Och framgången för släckningsbarriären handlar om FSA: s anmälda organ certifikat nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Den tillåtna cylindervolymen är fem liter. Cylindrar måste stängas av ett tätat stålmembran. Dessa cylindrar får inte utgöra någon risk vid service. Cylindrar bör aktiveras med en minsta spänning på 100 / 300V i anläggningen för att undvika aktivering av oavsiktlig spänning. Det finns absoluta hrd-cylindrar med inget mer massor och i systemet aktiveras proportionellt mer spänning.Typiska borttagningscylindrar är pulver. Blandningen av detta pulver efter sprutning minskar explosionstrycket. Det skapar genom att neutralisera den explosiva dammatmosfären.Där användningen av vanliga pulvercylindrar kan ta större bilder än fördelarna, till exempel på läkemedelskontor, används naturligtvis anläggningar för livsmedelsindustrin.Det finns fortfarande hrd-cylindrar fyllda med ånga. De kan göra vatten med en temperatur högre än kokpunkten. Vattenånga anser det vara en uppgift att undertrycka en explosion.Sammanfattningsvis är cylindrarna ett explosionsdämpande system. I hela hrd-systemet fungerar de bredvid dekompressionssystemet om explosionen och hur man kan isolera explosionen.