Novitus bravo kassaregister

Mottagandet från novitus lupo-kassa är ett mycket viktigt faktum för chefen och mannen. De viktigaste är skyldiga att utfärda sådana försäljningsanmärkningar, de nästa bör ta bort kvittot med dem någon gång.

Tyvärr är vissa av oss inte uppmärksamma kvitton, som i de flesta fall kan ha obehagliga konsekvenser. Hur länge ska vi hålla sådana utskrifter från kassaapparater också i vilka möjligheter de kan vara användbara för oss?

För företagare är detta inte en enkel fråga. De ska förvara kopior av kvitton i 5 år - vid en skatteinspektion. Varför men ett sådant dokument för klienten?Detta lilla papper i många exempel är av stor vikt. Om vi ​​vet giltigheten av kassakvittonet och vet vilket system vi ska lagra ett sådant dokument ordentligt i, kan vi vinna mycket. Detta gäller framför allt aktuella artiklar där vi vill marknadsföra den köpta produkten eller leverera den och samla in våra pengar. I detta fall kommer säljaren att kräva att vi visar ett kvitto som bekräftar transaktionen som krävs. Vilka tider måste vi ta hand om när kvittot ska stödja oss i att skapa klagomål? Om vi ​​köper matprodukter kan vi rapportera problem relaterade till dem inom tre dagar. Vi bör hålla dessa kvitton under mycket lång tid, vilket är dokumentet för att köpa kläder, skor, möbler eller elektronik. Här tillåter lagen oss upp till 24 månader för att upptäcka oegentligheter också för att göra ett klagomål. Bara när vi inte använder kvittot kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju mer sant värdet på den annonserade produkten, desto allvarligare är förlusten i kombination med bristen på ett dokument som bekräftar en sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg de kvitton som säljaren måste ge oss vid shopping. Låt oss ha mer att placera sådana dokument på ett exakt sätt. Vi kan skapa kuvert där vi monterar kvitton i kronologisk ordning, vi kan ägna en speciell ruta till det senaste projektet. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar försäljningen av oss bevaras så länge det kan stå ut som grunden för att lämna in ett klagomål.